Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w ParznicachAEC v1.0.4


Podręczniki – szkoła podstawowa rok szkolny 2017/2018

Uczniowie klas: I, IV i VII otrzymają nieodpłatnie podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń.

Religia – we własnym zakresie.